Svarprocent

100%

Svartid

Inden for 1 dag

Henrik Schøneberg

Prisniveau

Kr. 3.000

Hjemby

Områder

Varighed

Halvanden til to timer

Profil

Hvordan opstod vores selvbevidsthed og fornuftsevne, og hvordan udnytter vi disse potentialer bedst til at blive tilfredse i tilværelsen og komme overens med hinanden? Kan maskinerne gøre os kunsten efter, eller bør vi hellere tænke i retning af, at opgradere os selv ved hjælp af filosofisk refleksion og dybere selverkendelse? Gennem mine lettilgængelige og praktisk anvendelige filosofiforedrag kredser jeg om disse spørgsmål, og giver kvalificerede svar, som ligger op til debat og eftertanke.

Læs mere...

Mere om Henrik Schøneberg

Jeg har i en årrække holdt velanmeldte foredrag på både plejehjem, højskoler og i universitetsverdenen, og som årlig gæst ved Cambridge Universitetet i Englands Festival of Ideas. Med baggrund i min uddannelse indenfor filosofi og videnskabsteori, har jeg publiceret artikler i nogle af verdens mest læste og velansete vidensmagasiner, såsom Wired og New Humanist. Desuden er jeg grundlægger af Thales Dag, der er en årlig mærkedag, som i overenstemmelse med traditionel idéhistorie markerer dagen for filosofien og videnskabens oprindelse. Thales Dag har mødt opbakning fra verdenskendte filosoffer og videnskabsfolk.

Jeg tilbyder følgender seks foredrag:

1) Filosofien og Videnskabens Opståen

Filosofi og videnskab opstod samtidig i det gamle Grækenland. De tanker der blev udviklet dengang, ligger til grund for moderne demokrati, rationel tænkning og videnskabelig udvikling. Ved at forstå hvordan det hele begyndte, har vi bedre forudsætninger for at forstå vores moderne verden, og navigere fornuftigt i den i det daglige.

2) Bevidsthedens Udvikling- fra Abe til Einstein og Videre?

Hvordan er menneskets bevidsthed opstået, og hvordan kan vi udnytte den bedre? I dette velanmeldte foredrag besvarer jeg disse spørgsmål ved hjælp af eksempler fra hverdagen og med velbegrundede og tankevækkende argumenter, der lægger op til debat om, hvem vi er, og hvilke potentialer vi besidder.

3) Dårlige Argumenter Der Gør Dig Klogere

Både medier og den private svære er fyldt med dårlige argumenter, også kaldet logiske fejlslutninger. Gennem konkrete eksempler på logiske fejlslutninger i hverdagen kan tilhøreren blive bedre til at spotte manglerne i egne og andres argumenter. Derved bliver de bedre til, at argumentere overbevisende.

4) Kunstig Intelligens - Fra en Googlende Samtid til en Sci-Fi Fremtid

Kunstig intelligens er blevet kaldt det bedste og det værste, der potentielt kan ske for menneskeheden, og de omvæltninger teknologien er i færd med at medføre, er så omsiggribende, at det er blevet sammenlignet med overgangen fra landbrug til industrisamfund. Vi ser på hvorfor kunstig intelligens tegner til at få så stor indvirkning på både vores nære og fjerne fremtid, og lægger op til debat omkring, hvordan vi bedst kan sikre at udviklingen bliver til mest mulig gavn for os. Ved at spejle os i den kunstige intelligens, kan vi måske ovenikøbet gøre os bedre tanker om os selv, vores værdier, hvad der gør os unikke, og endemålet for vores eksistens.

Jeg samarbejder med ArbejdsmiljøGruppen om temadage og workshops omhandlende kunstig intelligens og arbejdsmiljø, og har i 2019 været med til at skrive en rapport for EU, som vil være med til at danne grundlag for beslutningsprocesser, hvad angår kunstig intelligens i den europæiske union videre frem.

5) Et Bredere Perspektiv

Jeg har udviklet en filosofisk teori som måske vil vende op og ned på, hvordan du tænker om tilværelsen. Alternativet til den overraskende konklusion er i hvertfald højest problematisk, så der er lagt op til tanker der knager og lystig debat. Foredraget er baseret på mit andet foredrag Bevidsthedens Udvikling, og centrerer sig omkring begrebet akrasia, dvs. tendensen til at handle imod sin egen bedste overbevisning. Det behandler spørgsmål såsom:

Hvad styrer naturlovene?

Hvorfor er vi her og ikke et andet sted?

Hvordan bliver vi lykkelige, og hvorfor er vi det så ofte ikke?

6) Musik og Ærlighed

Musikere udtrykker deres følelser gennem sange på en måde, som sjældent ses i normal samtale. Kan refleksion over dette inspirere os til at blive mere ærlige overfor hinanden? I dette foredrag ser vi på, hvad nogle af de store filosoffer mente det var, som gjorde musik til et så effektivt udtryk for sandheden. Med dette som afsæt inviteres publikum til at dele, hvorfor deres favoritsang har særlig betydning for dem.

Kontakt Henrik Schøneberg

Kontakt Henrik Schøneberg via formularen her, så vil Henrik Schøneberg vende tilbage hurtigst muligt. Det er gratis. Du er ikke forpligtet til at benytte det tilbud du modtager.