Persondatapolitik

Anvendelse af persondata

I forbindelse med leveringen af de tjenester og produkter, som du har købt, vil Eventzonen behandle dine personoplysninger. Vi anvender dine personoplysninger til flere forskellige formål. Enten fordi de er nødvendige at behandle for at levere vores produkter og tjenester eller, fordi vi har en berettiget interesse i at behandle dine oplysninger til bestemte formål, eller fordi vi i forhold til lovgivningen har en forpligtelse til at behandle bestemte oplysninger. Nedenfor har vi oplistet en række af de formål, hvor vi har brug for at behandle dine personoplysninger.

Udgangspunktet for Eventzonens persondatabehandling i forbindelse med leveringen af dine tjenester er, at Eventzonen er dataansvarlig, idet det er os, der beslutter til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, behandling af personoplysninger skal ske.

Det er vigtigt at understrege, at vi kun indsamler personoplysninger til bestemte formål og at dine personoplysninger ikke opbevares i en periode, som er længere end nødvendigt i forhold til det konkrete formål.

Det betyder, at hver gang vi indsamler dine personoplysninger, så vurderer vi, hvor længe dine oplysninger skal opbevares. Vi opbevarer og anvender kun dine persondata i det omfang, det er nødvendigt og rimeligt. Vi opbevarer og anvender løbende dine persondata til følgende formål:

Til administration af dit abonnement/profil

Dette gælder kun vores kunstnere, såsom musikere eller andre, der har en gratis eller betalt profil og abonnement hos os.
Vi har brug for at behandle og opbevare dine identifikationsoplysninger i forbindelse med administrationen af dit abonnement. Det er blandt andet så vi kan sikre os, at du bliver oprettet som kunde hos os. Derudover er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger til administration af dit abonnement i forhold til vores mulighed for løbende at vedligeholde informationer omkring dine abonnements- og regningsoplysninger.

Til kommunikation om dine produkter og tjenester hos os

Vi behandler og opbevarer også identifikationsoplysninger om dig for at kunne kommunikere med dig i forbindelse med henvendelser til og fra dig. Vi registrerer også, om du modtager og åbner de mails, som vi sender dig. Dette er også med til at give en bedre kundeoplevelse, når du kontakter os, således at vi hurtigt kan hjælpe dig i forbindelse med din henvendelse.

Til statistik og analyse

Vi anvender persondata til statistik og analyse for at kunne udvikle, teste og forbedre vores produkter, tjenester og systemer og for at kunne analysere tendenser og mønstre om vores kunder og brugere. Vi aggregerer og anonymiserer data i det omfang, det er muligt til disse formål. Ved at aggregere data i forbindelse med statistik, sammenlægger vi persondata efter forskellige kriterier, f.eks. for at kunne analysere generelle tendenser og mønstre om vores kunder i forbindelse med salg og brug af vores tjenester og produkter.

Til at anonymisere dine persondata med henblik på at videregive til tredjeparter

Vi anonymiserer og aggregerer dine trafik- og lokaliseringsdata, herunder dine kundeoplysninger, med henblik på at analysere tendenser og mønstre. Denne anonymiserede data kan vi videregive til tredjeparter.

Anonymisering og aggregering af trafik- og lokaliseringsdata, herunder dine kundeoplysninger, betyder i praksis, at vi fjerner muligheden for at identificere oplysninger om enkeltpersoner (persondata) i vores datasæt. Ved vores anonymisering er der altså tale om en uigenkaldelig afidentificering. Dine trafikdata slettes eller anonymiseres allerede i dag, når de ikke længere er nødvendige for fremføringen af kommunikationen i medfør af udbudsbekendtgørelsens § 23.

Databeskyttelseslovgivningen gælder for enhver behandling af personoplysninger. Når persondata er gjort anonyme på en sådan måde, at det ikke længere er muligt at identificere en person, er der således ikke tale om persondata længere. Når persondata ikke kan kædes sammen med en person, vil der ikke være tale om et indgreb i personens privatsfære, idet personen ikke kan identificeres. De rettigheder, som er forbundet med behandling af persondata finder ikke anvendelse, når anonymiseringen har fundet sted, medmindre det er muligt at frembringe yderligere oplysninger, som gør identifikation mulig.

Opbevaring og brug af dine persondata

Vores opbevaring og brug af dine persondata sker kun på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vi behandler dine persondata efter et af følgende kriterier:

Samtykke, som du har afgivet f.eks. til markedsføring i forbindelse med du benytter vores side. Du kan altid vælge at trække dette samtykke tilbage. Vi indhenter f.eks. dit samtykke, hvis du er interesseret i at modtage vores nyhedsbrev, hvor du kan høre om vores nyeste tjenester og produkter, som vi kan tilbyde dig.

Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den aftale, som vi har indgået med dig. For at vi kan levere vores tjenester og produkter til dig, vil vi være nødt til at behandle dine persondata, f.eks. for at vi kan sende fakturaer til dig og sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig.

Nogle persondata er vi retligt forpligtet til at gemme. Det vil sige, at lovgivningen kræver, at vi opbevarer bestemte persondata. Det kan f.eks. være visse typer af trafik- og lokationsdata, som myndighederne kræver at vi opbevarer i et eller flere år.

Vi har en legitim interesse i at anvende dine persondata. Det kan f.eks. være situationer, hvor vi anvender persondata til statistik- og analyseformål for at finde ud af, hvilke produkter og tjenester, som vores kunder er gladest for.

Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres dine data. Hvor længe, vi gemmer dine data, afhænger af formålet med at gemme dem. Du kan læse mere om det her.

Kategorier af oplysninger

De personoplysninger, som vi registrerer og indsamler om dig, er almindelige personoplysninger. Vi behandler forskellige personoplysninger om dig i forbindelse med forskellige formål. De kategorier af personoplysninger, som vi behandler er:

Identifikationsoplysninger (fx. CPR-/CVR-nummer, navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse). Formålet med at behandle dine identifikationsoplysninger vedrører vores administration af dit abonnement/bruger/kontaktformular.

Dine rettigheder

I forhold til de persondata, vi har på dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Det vedrører bl.a. retten til at få mere at vide om, hvilke oplysninger, vi har på dig. Du har også mulighed for at få rettet urigtige oplysninger, få dine persondata udleveret og trække dit samtykke tilbage.

Hvis du kontakter os med henblik på at få indsigt i dine oplysninger eller i øvrigt gør brug af dine rettigheder, er vi nødt til at sikre os, at det er den rigtige person, som har kontaktet os, før vi kan udlevere eller give dig de oplysninger, som du er interesseret i. Derfor vil vi i den forbindelse kontrollere og verificere, at det er din identitet og at det er dine oplysninger.

Husk, at det er dit ansvar at sørge for, at vi altid har din korrekte e-mail adresse. Du kan til enhver tid opdatere denne på https://eventzonen.dk/sign_in

Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren hos Eventzonen

Hvis du har spørgsmål i forhold til, hvordan vi behandler personoplysninger, kan de stilles til os via support@eventzonen.dk.

Eventzone ApS
CVR-nr.: DK43349414
Nørregade 49
7500 Holstebro
Tlf.: +45 30222444