Allan Vendeldorf

Allan Vendeldorf

Prisniveau

Kontakt kunstneren

Områder

Varighed

2 x 45 min.

Profil

Allan Vendeldorf (født 1963) er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, og har gennem en årrække specialiseret sig i historiske temaer. Er desuden forfatter til en lang række bøger i omtrent alle genrer og i forlængelse heraf erfaren foredragsholder.

Aktuelle foredrag:

Justitsmordet i Egebæksvang

I 1975 blev en 56-årig kvinde dræbt i Egebæksvang Skov ved Espergærde. Fire mænd var interessante for efterforskningen; den rutinemæssigt mest oplagte mulighed havde intet alibi for dagen. En anden, som senere blev kendt som Danmarks største seriemorder, var set på gerningsstedet, men blev på forhånd udelukket fra sagen. En tredje var set løbe ud ad skoven nær det sted, hvor der blev fundet en blodig skjorte, men han blev aldrig efterforsket. Den fjerde havde et detaljeret alibi, men han blev til gengæld idømt 16 års fængsel for en voldtægt, som aldrig havde fundet sted, og for drabet, som han teknisk set og indiciemæssigt umuligt kunne have begået. Foredragsholder har haft ubegrænset aktindsigt i sagen, og arbejder fortsat med sine undersøgelser i sagen, hvorfor der løbende dukker nye detaljer frem til afsløring af, hvordan et så oplagt justitsmord alligevel kunne finde sted ...

Pris: Kr. 9.500,00 alt inkl.

Varighed: 2 x 45 min.

Foredragsholder har skrevet bøgerne "Historien om Jacob" og "Justitsmordet i Egebæksvang" om emnet.

Reference: Foredraget har siden 2018 været afholdt som både klassisk og som vandrende foredrag som offentligt og lukket arrangement. Populært, efterspurgt og debatskabende.

* * *
Fugle-Hans fra Helsinge

Hans Andersen (1888-1962) er den største kunstner Nordsjælland har fostret, men han blev aldrig anerkendt og er derfor blevet glemt. Han var fotograf med både portræt, reportage og erotik, kunstmaler, tegner samt sten- og billedhugger, men det hele begyndte, da han i 1908 blev karl på Helsinge Apotek, hvor apotekeren var konservator og oplærte unge Hans i faget, hvoraf han fik sit tilnavn. Fugle-Hans overgik snart sin mester og blev fast konservator for Zoologisk Museum samt diverse samlinger, men tilnavnet blev en hæmsko for udfoldelsen af hans øvrige kunstarter, der bragte ham tæt på kolleger som Helen Schou, Anker Hansen og Rudolph Tegner; tilnavnet blev efterhånden brugt nedladende, og det lokalsamfund, som burde have været stolt af hans imponerende bedrifter, der dagligt opleves af tusinder i naturen, i kirker, på museer, i skove og i private hjem, undsagde ham med ondsindede rygter og misforståelser, så mindet om ham har indskrevet sig i den folkelige glemmebog.

Pris: Kr. 5.000,00 alt inkl.

Varighed:2 x 45 min.

Foredragsholder har skrevet "Bogen om Fugle-Hans".

Reference: Foredraget har tidligere været afholdt af ældreforeninger og -klubber samt på plejehjem. Som vandrende foredrag har det været afholdt talrige gange og har trukket publikum fra Jylland, Fyn, Hornsherred samt det meste af Nordsjælland.

* * *
Drabet på Marie Lock-Hansen

I 1967 blev den 43-årige velhaverfrue Marie Lock-Hansen dræbt i sit hjem i Højbjerg ved Aarhus og sagen er aldrig blevet officielt opklaret. Foredragsholder har beskrevet sagen i bøger og artikler og har for længst afsløret gerningsmanden til det, som politiet fortsat kalder et gådefuldt drab. Politiet har på forskellig vis bekræftet, at der er peget på den rette gerningsmand, som aldrig har kunne stilles til ansvar, fordi han hørte til toppen af den aarhusianske overklasse. Foredragets første del beskriver selve sagen, mens anden del gennemgår diverse teorier og påstande og fortæller, hvorfor disse teorier kan afvises.

Pris: Kr. 9.500,00 alt inkl.

Varighed: 2 x 45 min.

Foredragsholder har skrevet bøgerne "Hvad gjorde Marie?" og "Skyggen af sandheden", der på forskellig vis gennemgår sagen minutiøst.

Reference: Foredraget har været afholdt gennem en årrække for oplysningsforeninger og biblioteker og trækker sædvanligvis et stort og spørgelystent publikum, ligesom der ofte er venteliste for deltagelse.

* * *
Dansk rutebilhistorie

Historien om, hvordan et stolt korps af primært jævne mænd fra landet skabte en hjørnesten i dansk infrastruktur på trods af politisk modvilje og det unge automobils manglende tekniske formåen. I løbet af 1920erne kuldsejlede det nationale jernbaneprojekt samtidig med, at bilen blev et driftssikkert køretøj, og dermed slog rutebilen for alvor igennem og fik politisk accept i form af koncessioner. Første del omhandler den generelle, nationale udvikling af erhvervet, mens anden del vil have fokus på den lokale rutebildrift omkring foredragsstedet.

Pris: Kr. 7.500,00 alt inkl.

Varighed: 2 x 45 min.

Foredragsholder har skrevet værket "Dansk rutebilhistorie", "Her mødes alle veje" og "Rutebiler - på veje og afveje" om emnet.

Reference: Foredragsholders ældste foredrag, der har været afholdt over hele landet for folkeoplysningsforeninger, politiske partier og biblioteker med sjældent under 120 deltagere. Har desuden været benyttet som baggrundsoplæg i forbindelse med trafikpolitiske debatarrangementer.

* * *
Min bedstefars hus

Evald Hansen (1906-99) levede hele sit liv i Kolsbæk Huse ved Blistrup. Et gammeldags liv på en sted, der ved hans fødsel var et yderst tyndt befolket område, og han var trofast mod sit fags fineste idealer, som han mestrede til sin død. Som tømrer og karetmager overtog han sin fars forretning, der var med i de omfattende byggerier ved udviklingen af Rågeleje til sommervillaby. Evald Hansens historie er et helikoptersyn på hans hjemstavn og de små lokaliteter, der blev udvisket i løbet af få årtier, men som han kendte i mindste detalje. Et dyk ned i slægtshistorien præsenterer et imponerende anegalleri, der var fast i troen, præget af vilje til fremgang, så historien om Evald Hansen får historisk perspektiv og udvikler sig til en fortælling med tråde til hele Nordsjælland, hvis udvikling slår sin knude på parcellistejendommen i Kolsbæk Huse.

Pris: Kr. 5.000,00 alt inkl.

Varighed: 2 x 45 min.

Foredragsholder har skrevet bøgerne "Min bedstefars hus" om Evald Hansen og hans far samt "Rågeleje - før og nu" om egnen, som far og søn satte markante aftryk på.

Reference: Foredraget har tidligere været afholdt gennem folkeoplysningsforeninger og pensionistforeninger og resulterer ofte i stor spørgelyst. Særdeles populært over hele Nordsjælland.

* * *
Rågeleje Villaby

I begyndelsen af 1900-tallet var Rågeleje et fiskerleje med cirka 40 indbyggere. Da velhavere og kunstnere fandt Hornbæk for overrendt og ville nye veje, besluttede driftige og initiativrige folk udvikle området ved at skabe en sommervillaby på et flere tønder land stort overdrev for den absolutte overklasse. En imponerende egnsfortælling med tråde til bl.a. Skagensmalerne og Titanic! Vi kommer ind i stuerne til såvel fastboere som sommerfolket og får tilføjet ekstra dimensioner til lokalhistorien gennem anekdoter om datidens berømtheder og deres vaner, idéer, erotik og natur i de fælles bestræbelser på at bevare mest muligt at lokalitetens oprindelige egenart!

Pris: Kr. 5.000,00 alt inklusive

Varighed: 2 x 45 min.

Foredragsholder har skrevet bøgerne "Min bedstefars hus", "Rågeleje - før og nu" og "Bogen om Fugle-Hans" om emnet.

Reference: Foredraget har tidligere været afholdt gennem folkeoplysningsforbund over hele landet, ligesom det som vandrende foredrag har været afholdt flere gange som offentligt og lukket arrangement.

* * *
Sylvest Jensen - luftens konge

60 år før Google Maps havde Sylvest Jensen gennemfotograferet hele Danmark fra luften. Det begyndte i 1935, da han som ung militærflyver investerede i et åbent fly og arrangerede rundflyvninger omkring hjembyen Hillerød. En tilfældighed fik ham til at satse på luftfotografering af landbrug og landsbyer, og i løbet af 20 år drev han verdens største virksomhed af sin art. Sideløbende etablerede han verdens største luftcirkus, flyruter i ind- og udland og meget andet i flyvningens tjeneste, ligesom han under den tyske besættelse drev én af landets største tørvemoser ved Hellebæk og stod bag talrige tiltag i og omkring sin hjemby.

Pris: Kr. 9.500,00 alt inkl.

Varighed: 2 x 45 min.

Foredragsholder har skrevet bogen "Oven over alting ..." om emnet.

Reference: Foredraget har tidligere været afholdt for folkeoplysningsforeninger, ældre- og lokalhistoriske foreninger og er populært i hele landet.

***
Kirken i landskabet

Den klassiske landsbykirke består i virkeligheden af en række knopskydninger, hvoraf en del kan tilskrives tidernes skiftende moder inden for byggeri og den kristne tro. Når kirken i dag står som et markant indtryk i landskabet, skyldes det ikke alene dens placering højt i landskabet, men det tiltag, som en jysk provst iværksatte fra 1930erne og de følgende årtier, da han fik landbrugere over hele landet med på sin idé om frivillig fredning af udsigtsarealer til og fra den lokale kirke. Det er én af de ukendte sider af kirkens imponerende historie, som foredraget gennemgår som en samlet fortælling, der er fyldt med overraskelser og pudsige anekdoter.

Pris: Kr. 6.000,00 alt inkl.

Varighed: 2 x 45 min

***
Clark Olofsson - mand og myte

Han blev Sveriges benhårde forbryder i 1970erne i sit personlige opgør med det svenske velfærdssamfund. Han var ustoppelig, indtil han nåede Frederikssund! Foredraget beskriver myten Clark og sætter mangt og meget på plads i en helt utrolig fortælling om en forbryder af stolthed og ære! Indholdet kommer fra flere års research og bygger på arkivmateriale og fra personer med indsigt i Clark Olofssons liv og meritter - og frem for alt fra hovedpersonen selv. Kom og mærk Clark!

Pris: Kr. 9.500,00 alt inkl.

Varighed: 2 x 45 min.

Foredragsholder har beskrevet Clark Olofssons meritter i bogen "Forbrydere og forbrydelser".

Kontakt Allan Vendeldorf

Kontakt Allan Vendeldorf via formularen her, så vil Allan Vendeldorf vende tilbage hurtigst muligt. Det er gratis. Du er ikke forpligtet til at benytte det tilbud du modtager.