Shirin Madani og Lars Petersen

Shirin Madani og Lars Petersen

Prisniveau

Kr. 10.000 - 15.000

Hjemby

Områder

Varighed

1.5 - 2 timer

Profil

Foredraget er en vekselvirkning mellem relevante ledelsesværktøjer til dig og ledelse i praksis. Det foregår i en nærværende og inspirerende dialog mellem de to foredragsholdere.

Foredrag 1
Ledelse af plejecentre og andre botilbud – fra teori til praksis
At være leder på et plejecenter og andre slags botilbud kan ofte føles, som noget af en udfordrende affære. Udover økonomi, vagtplanlægning og andre administrative pligter, skal man som ledere også kunne håndtere medarbejderpleje, konfliktløsning og udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer.

Som leder har man hele tiden beboernes bedste for øje, samtidig med at der ofte finder en stor udskiftning sted. Både blandt beboere og ansatte. Dette betyder, at kulturen på stedet ofte ændrer sig. Den er bestemt af beboernes behov og de ansattes kompetencer til at opfylde disse. Det er lederens opgave, at få det hele til, at gå op i en højere enhed.

Et plejecenter og andre botilbud, er kendetegnet ved at have mange medarbejdere ansat. Ofte fungerer medarbejderne i forskellige skiftende enheder; på dag, aften eller nathold. Nogle gange i skift mellem forskellige afdelinger. De arbejder sammen i selvstyrende teams ofte med forskellige fagligheder og baggrunde. Dette kan ofte give mulighed for konflikter, negativ feedbackkultur og medfører et dårligt arbejdsmiljø. Det er lederens opgave at håndtere disse problemstillinger på en effektiv, konstruktiv og inddragende måde.

Hvordan kan man som leder bedst møde alle disse udfordringer? Hvordan kan man gennem sin ledelse være med til at styrke en positiv kultur, der hvor man er leder.

Vi vil i dette foredrag vil tager udgangspunkt i fem aspekter af ledelse for at undersøge udfordringerne nærmere.

Hvordan skaber man en kultur der er genkendelig men samtidig er åben for udvikling?
Hvordan kan man konstruktivt konfliktløse i en mangeartet medarbejdergruppe?
Hvordan kan man lede medarbejdere i selvstyrende teams, uden at lede gennem regler?
Hvordan kan man oplære nye medarbejdere, med størst effektivitet og mindst økonomi?
Hvordan kan man kompetenceudvikle medarbejdere gennem sin daglige ledelse?

Det vil på en underholdende og inspirerende måde, udfolde en række områder, som kan være de mest udfordrende i den daglige ledelse af botilbud og plejecentre.

Hvem henvender foredraget sig til?
Foredraget henvender sig til ledere på plejecentre, botilbud og offentlige institutioner, der har borgerens behov i centrum af deres arbejde. Det henvender sig til ledere på alle niveauer, der har med medarbejdere at gøre.

Hvad får du ud af foredraget?
Du får inspiration til din egen ledelse, i teori og praksis, samt kendskab til en række personlige ledelsesværktøjer, der er efterprøvet.

Hvor længe vare foredraget?
Foredraget varer to timer, med pause og mulighed for spørgsmål indlagt. Foredraget er en vekselvirkning mellem relevante ledelsesværktøjer til dig og ledelse i praksis. Det foregår i en nærværende og inspirerende dialog mellem de to foredragsholdere.

Hvem er vi?
Shirin Madani er uddannet SSA. Hun har en diplom i ledelse og har gennem en årrække arbejdet med udvikling og kreativitet i det offentlige. Hun har desuden, gennem de sidste syv år, arbejdet som daglig leder på Louiselund plejecenter.

Lars Petersen har en cand. Mag i psykologi og filosofi. Han har undervist i ledelse og organisationsudvikling gennem 19 år på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. Han har derudover arbejdet som chefkonsulent i både det private og det offentlige gennem de sidste 9 år. Han har været medforfatter på en række bøger og artikler om ledelse. Lars har afholdt kurser og masterclasses i innovation og kompetenceudvikling, i både ind -og udland.

Foredrag 2
Succesfuld ledelse af multietniske grupper
Nyere undersøgelser peger på, at arbejdspladser med en stor multietnisk diversitet skaber bemærkelsesværdige gode resultater. Dette kan skyldes, at mangfoldighed ofte føre til nye perspektiver på den måde vi samarbejder på. Ligeledes kan mangfoldigheden også føre til nye perspektiver på det, som vi samarbejder omkring og hvordan vi egentlig gør det.

Plejecentre og botilbud hører til denne kategori af arbejdspladser, hvor der er en stor diversitet af multietniske medarbejdsgrupper. Der kan være mange fordele ved denne mangfoldighed, både for beboerne og for kulturen på arbejdspladsen. Beboerne kan opleve en bredere vifte af måder, at blive mødt på i omsorgsarbejdet. Kulturen på arbejdspladsen har mulighed for at udvikle sig på nye måder, til gavn for både medarbejdere og beboere.

Vi vil i dette foredrag tage udgangspunkt i tre afgørende aspekter omkring multietniske medarbejdergrupper og den positive udvikling det kan føre med:

Hvordan kan man, gennem anerkendelse af kulturelle forskelligheder, skabe en synergi, der kan løfte hele medarbejdergruppen?
Hvordan kan man fastholder en arbejdskultur, samtidig med at man forholder sig åben overfor at forny den?
Hvordan kan man som leder være med til at motivere forandringsprocesser, og under hensynstagen til den samlede medarbejdergruppe og kerneopgave?

Hvem henvender foredraget sig til?
Foredraget henvender sig til ledere på plejecentre, botilbud og andre institutioner, med multietniske medarbejdergrupper. Foredraget kan også henvende sig til arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledere sammen ønsker, at udforske og skabe reel synergi ud af mangfoldigheden.

Hvad får du ud af foredraget?
Du får inspiration til din egen ledelse af multietniske grupper. Du får en række værktøjer til, at arbejde med at udvikle medarbejderkulturen, til gavn for dem i centrum af din kerneopgave.

Hvor længe vare foredraget?
Foredraget varer to timer, med pause og mulighed for spørgsmål indlagt. Foredraget er en vekselvirkning mellem relevante ledelsesværktøjer til dig og ledelse i praksis. Det foregår i en nærværende og inspirerende dialog mellem de to foredragsholdere.

Kontakt Shirin Madani og Lars Petersen

Kontakt Shirin Madani og Lars Petersen via formularen her, så vil Shirin Madani og Lars Petersen vende tilbage hurtigst muligt. Det er gratis. Du er ikke forpligtet til at benytte det tilbud du modtager.