Peer Mikkelsen

Prisniveau

Kr. 3.000 - 6.000

Hjemby

Områder

Varighed

45 - 120 minutter. Anden tidsramme kan aftales.

Profil

TABU OM PSYKISK SYGDOM SKAL BRYDES.
Peer Mikkelsen er foredragsholder for Pårørende PeerSpektiv, som han har startet for at bryde tabu. Han er nattevagt på Autismecenter Syd i Rødekro, som er et bosted for voksne med diagnoser indenfor autismespektret. Han er aktiv i bestyrelsen for Bedre Psykiatri i Sønderborg, som giver ham en god indsigt i, hvilke udfordringer de pårørende står i. Peer Mikkelsen er selv pårørende og fortæller i flere af hans foredrag om, hvordan det påvirker ham og familien.

HOLDNINGSÆNDRING.
Der er en ulighed i behandlingen af psykiske og fysiske sygdomme, desuden er der fordomme omkring psykisk sygdom. "Vi har brug for en holdningsændring om psykisk lidelse og sygdom. Der er brug for, at vi sammen kan bryde tabu. Jeg har selv haft svært ved at tale om min situation som pårørende. VI mangler et sprog til at fortælle om psykisk sygdom", siger Peer Mikkelsen. Det er visionen at dele håb med pårørende til psykisk syge gennem foredrag, så den pårørende kan spejle sig i hans historie og finde nye veje.

Peer Mikkelsen siger: "Så længe der er tabu om psykisk sygdom og udfordringer med at inddrage pårørende i de beslutninger, der tages for deres kære, så vil jeg fortsætte min vision med at dele håb".

Psykiatriens Forskningsdag 2021, på Trinity, Fredericia:
“Peer kan som far til en tidligere psykiatrisk patient give vigtige pårørende perspektiver og refleksioner på mødet med behandlersystemet og på livet med psykisk sygdom i familien. Samtidig har Peer en særlig livsbekræftende historie at fortælle, der kan indgyde håb til patienter og deres familier.”
Ditte Roth Hulgaard, Læge, Børne og Ungdomspsykiatri Odense
Pædagogisk Læringsfestival på Kalvehave Skole & Børnehus, Vordingborg, den 23.11.2022:
"Peer gjorde det relevant ift at kunne se forældreperspektivet. Et fokus jeg vil hente frem igen.”
"Peer havde helt sikkert nogle meget vigtige/gode vinkler på forældredelen.”
Med Pårørende PeerSpektiv ønsker Peer Mikkelsen at:

Mission: At bryde tabu om psykisk sygdom.
- gennem foredrag og samtaler at dele håb fra pårørende til pårørende.
- at skabe forståelse for pårørende gennem foredrag.
- at være pårørende peer, det vil sige at være ligemand for andre i samme situation.

Foredrag:
Hjælp! Mit barn mistrives -
en personlig fortælling om forældreskab.
- Når barnet mistrives, så lider forældrene også.
- Når skolegang ændrer sig fra leg og læring til et vågent mareridt.
- Skole mareridt.

Skammen og sorgens magt -
livet som pårørende til psykisk sygdom.
- Hvad gør sorg, skyld, skam, afmagt og desperation ved os?
- En stor del af pårørende oplever skam.
- Sorg som fylder, fordi livets faser og udvikling følger andre veje end de gængse.

En personlig fortælling om forældreskab.
- Mødet med behandlingshjem og specialskole - at være pårørende der.
- Et udfordret forældreskab.
- En historie om recovery.

Den usynlige lidelse og ensomheden -
om at leve som pårørende til psykisk sygdom og føle sig helt alene med det.
- At stå helt alene med psykisk sygdom.
- Den ensomme kamp.
- Hvordan bryde ensomheden?
- "Familie-hemmeligheden.

Mødet med muren -
da familien blev ramt af psykisk sygdom.
- Om hvordan jeg mødte "muren", da familien blev ramt af psykisk sygdom.
- Om Tourettes syndrom, OCD mm.
- Hvordan vi oplevede ulighed i behandling af psykiske sygdom fremfor somatisk.
- En historie om recovery.

Kontakt Peer Mikkelsen

Kontakt Peer Mikkelsen via formularen her, så vil Peer Mikkelsen vende tilbage hurtigst muligt. Det er gratis. Du er ikke forpligtet til at benytte det tilbud du modtager.