Henrik Schøneberg

Svarprocent

100 %

Svartid

Inden for 10 timer

Henrik Schøneberg

Prisniveau

Kr. 4.000 - 8.000

Hjemby

Varighed

1-3 timer

Profil

Velkommen til min profil. Jeg er filosof og erfaren foredragsholder. Mine foredrag omhandler emnerne kunstig intelligens, bevidsthedens udvikling fra abe til menneske og videre frem, dårlige argumenter der gør os klogere, vanens magt, filosofien og videnskabens opståen, optimistisk og pessimistisk filosofi, samt musikkens væsen. Den røde tråd i foredragene er det oldgræske ordsprog "Kend dig selv".

Jeg har i snart et årti holdt velanmeldte foredrag på både plejehjem, højskoler og i universitetsverdenen, bl.a. som årlig gæst ved Cambridge Universitet i England. Med baggrund i min uddannelse indenfor filosofi og videnskabsteori, har jeg publiceret artikler i nogle af verdens mest læste og velansete vidensmagasiner, såsom Wired og New Humanist. Desuden er jeg grundlægger af Thales Dag, der er en årlig mærkedag, som i overensstemmelse med den intellektuelle tradition markerer filosofien og videnskabens opblomstringsdag. Thales Dag har mødt opbakning fra nogle af verdens mest prominente filosoffer og videnskabsfolk.

Jeg tilbyder følgende otte foredrag:

1) Bevidsthedens Udvikling

Hvordan er menneskets bevidsthed opstået, og hvordan kan vi udnytte den bedre? I dette velanmeldte foredrag besvarer jeg disse spørgsmål ved hjælp af eksempler fra hverdagen og med velbegrundede og tankevæk- kende argumenter, der lægger op til debat om, hvem vi er, og hvilke potentialer vi besidder.

"Et øjenåbnende foredrag om filosofi, menneskets udvikling og nogle bud på hvorfor vi handler som vi gør - os moderne mennesker.”
Eva Terp-Hansen, Viceforstander på Nordjyllands Idrætshøjskole, april 2015

2) Dårlige Argumenter Der Gør Dig Klogere

Både medier og den private svære er fyldt med dårlige argumenter, også kaldet logiske fejlslutninger. Gen- nem konkrete eksempler på logiske fejlslutninger i hverdagen kan tilhøreren blive bedre til at spotte manglerne i egne og andres argumenter. Derved bliver de bedre til, at argumentere godt.

Foredraget tager udgangspunkt i min artikel ved navn 'Bad Arguments That Make You Smarter', som er blandt de mest læste artikler, der har været udgivet i verdens mest populære filosofiblad, Philosophy Now.

3) Filosofien og Videnskabens Opståen

Filosofi og videnskab opstod samtidig i det gamle Grækenland. De tanker der blev udviklet dengang, ligger til grund for moderne demokrati, rationel tænkning og videnskabelig udvikling. Ved at forstå hvordan det hele begyndte har vi bedre forudsætninger for at forstå vores moderne verden, og navigere fornuftigt i den i det daglige.

Med afsæt i dette foredrag grundlagde jeg i 2015 mærkedagen Thales dag om hvilken verdens mest berømte filosof, skriver:

”I dag, mere end nogensinde, hvor populister appelerer til vores mest basale følelser med fordrejede billeder af virkeligheden, har vi brug for at fejre videnskaben og filosofiens idealer, og beskytte den frie udveksling af idéer på en rolig og civil facon. Jeg hilser Thales Dag velkommen som en anledning til at huske på vigtigheden af disse idéer”.
- Peter Singer

4) Kunstig intelligens- Fra en Googlende Samtid til en Sci-fi Fremtid

Kunstig intelligens er blevet kaldt det bedste og det værste, der potentielt kan ske for menneskeheden, og de omvæltninger teknologien er i færd med at medføre, er så omsiggribende, at det er blevet sammenlignet med overgangen fra landbrug til industrisamfund.
Vi ser på hvorfor kunstig intelligens tegner til at få så stor indvirkning på både vores nære og fjerne frem- tid, og lægger op til debat omkring, hvordan vi bedst kan sikre at udviklingen bliver til mest mulig gavn for os. Ved at spejle os i den kunstige intelligens, kan vi måske ovenikøbet gøre os bedre tanker om os selv, vo- res værdier, hvad der gør os unikke, og endemålet for vores eksistens.

Jeg har været med til at skrive en rapport i regi af EUs Human Brain Project, som danner grundlag for beslutningsprocesser, hvad angår kunstig intelligens i den europæiske union videre frem.

5) Kunstig Intelligens og Arbejdsmiljø

Kunstig intelligens får stadig større indflydelse på vores arbejdsliv, og det kan både have negative konsekvenser som resultat af blandt andet øget arbejdstempo og mere overvågning, men også positive konsekvenser i form af f.eks. færre arbejdsulykker og mere kreative arbejdsfunktioner. Ved hjælp af den mest anerkendte litteratur på området, samt konkrete eksempler fra arbejdslivet dykker foredraget ned i, hvilke handlemu- ligheder vi har, i forhold til at udnytte den kunstige intelligens og dens enorme potentialer, samtidig med at vi undgår at gøre os til slaver af vores egen teknologi. Der er således lagt op til debat om, hvordan vi bedst benytter de handlemuligheder vi har, i forhold til at sikre en positiv udvikling med kunstig intelligens i ar- bejdslivet, samt refleksion over, hvad det gode arbejdsliv i det hele taget indebærer.

Jeg har udviklet verdens første- og eneste onlinekursus om kunstig intelligens på arbejdsmarkedet i samarbejder med ArbejdsmiljøGruppen, i hvilket regi jeg også tilbyder temadage og workshops omhandlende kunstig intelligens og arbejdsmiljø.

6) Den bedste af alle verdener

Filosoffen G.W. Leibniz påstod, at vi lever i en verden, som nok ikke er perfekt, men dog så god som en verden nu engang kan blive. Det ville hans efterfølger Arthur Schopenhauer ikke høre tale om. Han mente snarere, vi lever i den værste af alle tænkelige verdener. Det er fristende at stille sig midt imellem de to kamphaner, men i dette foredrag vil filosof Henrik Schøneberg stille sig på optimisten Leibniz side, og argumentere for at glasset bedst kan forståes som halvt fuldt, omend han krediterer pessimisten Schopenhauer for, at føre ham i denne retning.

‘Men mod Leibniz’ tydeligt sofistiske beviser på, at dette er den bedste af alle mulige verdener, kan vi endda modsat med alvor og ærlighed bevise, at det er den værste af alle mulige verdener.’
- Arthur Schopenhauer, Verden som vilje og forestilling

7) Musik og Sandhed

Filosofi bliver ofte med rette forbundet med logisk tænkning. Der er imidlertid også andre udtryksformer, som har interesseret filosofferne op gennem tiden, og i dette foredrag ser vi på, hvad nogle af de store filosof- fer såsom Platon, Schopenhauer og Adorno mente det var, som gjorde musik til et så effektivt udtryk for sandheden om menneskets adfærd og natur, og hvori denne sandhed ifølge deres betragtninger består.
Musik er min anden store passion foruden filosofi, og jeg har i en årrække taget aktivt del i København- og New York’s singer-songwriter miljø som både udøvende kunstner og musikvært. Jeg medbringer gerne min guitar, og synger et par af mine bedste sange, for at illustrere den alvor og ærlighed som musikken kan bringe frem i os, og som kan være med til at bringe lys over, hvem vi mennesker er.

En variation over foredraget var velbesøgt og blev godt modtaget ved 10 års jubilæet for Cambridge University’s ‘Festival of Ideas’ i oktober 2017. Se en dokumentar baseret på foredraget i videoen 'Music and Honesty' via YouTube.

8) Et Bredere Perspektiv (Vanens magt)

Jeg har udviklet en teori om, hvorfor tilværelsen hænger sammen som den gør helt overordnet set. Aspekter af teorien er blevet benyttet af autoriserede psykologer, og den blev vel modtaget ved et seminar på Niels Bohr Instituttet i København under titlen Den Filosofiske Undren.
I dette foredrag vil jeg fremlægge min teori og anskueliggøre, hvordan mine overordnede betragtninger kan bidrage til forståelsen af os selv og de dilemmaer vi står overfor, når vi træffer valg. Således er der lagt op til tanker der knager og lystig debat, om hvem vi er, og hvordan vi finder mening i tilværelsens tilsyneladende absurditeter. Foredraget centrerer sig omkring begrebet akrasia, det vil sige tendensen til at handle imod sin egen bedste overbevisning. Det behandler spørgsmål såsom:

Hvad styrer naturlovene?


Hvorfor tager verden sig ud som den går og ikke på en anden måde?

Hvordan bliver vi lykkelige, og hvorfor er vi det så ofte ikke?

Foredraget er blevet til en flot dokumentarfilm. Se A Broader Perspective via YouTube.

Kontakt Henrik Schøneberg

Kontakt Henrik Schøneberg via formularen her, så vil Henrik Schøneberg vende tilbage hurtigst muligt. Det er gratis. Du er ikke forpligtet til at benytte det tilbud du modtager.