Lise Nielsen

Prisniveau

Kr. 6.000

Hjemby

Varighed

ca 1,5

Profil

Innovation - eller tomme lommer?

Projekter er en sjov størrelse – mange udnævnes til projektledere uden egentlig at vide, hvad det indebærer – ja faktisk er der gået inflation i begreber ’projektleder’. Det er ærgerligt, for projektledelse er en vanskelig og bestemt ikke triviel disciplin. Faktisk er projektledelse så udfordrende et metier, at mange vælger at gennemgå en certificeringsproces for at få fastlagt kompetence niveauet.
Nogen fatter så stor interesse i disciplinen, at de gennemfører en decideret projektleder uddannelse, for herigennem at højne kompetence, kvalitet og indsigt. Til trods herfor viser mange undersøgelser, at rundt regnet 2/3 af alle projekter fejler helt eller delvist! Så hvad er det som går skævt? Kan vi rent faktisk måle, hvor projekter kører af sporet?
Svaret er – ja!

Løbende målinger af projekteksekveringsevnen kan betale sig, fordi innovationsevnen og værditilførslen til virksomheden, samlet set også er med til at skabe robusthed. Desuden medvirker løbende evalueringer af eksekveringsevnen til at styrke modenheden af projektkulturen samtidig med at fremdriften konstant understøttes.
Virksomhedens innovationsevne og evne til at skabe forandringer i organisationen afhænger af projektlederen, ejeren, målgruppen og igangsætteren. Samspillet mellem disse fire grupper er altafgørende for projektets processer og innovationsevne. Og det er hér vi sætter ind med Innoplex™ og Improvability™.
Innoplex™ sikrer innovation i komplicerede organisationer med styrkelse af projektkulturen, modenhed og fokuseret fremdrift med ISO33014 i kombination med overblik og erfaring fra Innoplex™ tilgangen. Kort sagt: ISOstandarder kombineret med lang og dyb projektledelses-erfaring.

Med ISO33014 kan forventnings-barren sættes væsentligt højere, således at det ikke længere er 1/3 af alle projekter, der er succesfulde, men derimod 2/3 der lykkes. Resultatet er flere succesoplevelser i projektarbejdet og dermed også for virksomheden.
Innoplex™ og Improvability™ giver en slagkraftig og handleorienteret måde at tilgå projektforbedring på. Ingen tykke rapporter elle tunge metoder. Der er ’kontant’ afregning i løbet af ganske får dage, og forbredringsforslagene er baseret på, hvad andre virksomheder i samme situation har haft succes med at gøre og indføre.
ISO standarder kombineret med erfaring – de er den værdi der tilbydes!
Hele artiklen om Innoplex/Improvability kan tilsendes efter henvendelse til hc@brightr.com eller lise.nielsen@city.dk

Kontakt Lise Nielsen

Kontakt Lise Nielsen via formularen her, så vil Lise Nielsen vende tilbage hurtigst muligt. Det er gratis. Du er ikke forpligtet til at benytte det tilbud du modtager.